Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.10.2020

Försäkringsbolagens vinster ökade år 2019

Skade-, liv- och arbetspensionsförsäkringsbolagens sammanlagda vinst för räkenskapsperioden ökade år 2019 till 1,1 miljarder euro från 0,9 miljarder euro året innan. Försäkringsbolagens placeringstillgångar uppgick 31.12.2019 till 131 miljarder euro. Dessutom hade livförsäkringsbolagen placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar till ett belopp av 41 miljarder euro.

Försäkringsbolagens fördelning av placeringar 31.12.2019, mn euro

Försäkringsbolagens fördelning av placeringar 31.12.2019, mn euro

Källa: Försäkringsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (307,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tie_001_sv.html