Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2020

  2020
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt, 1000 eur Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Livförsäkringsbolag totalt 4 037 578 4 182 643 58 812 069 2 236 579 2 652 266
Livförsäkring totalt 3 456 916 2 896 144 38 258 333 1 628 153 1 880 608
Individuell sparförsäkring 1 285 219 1 704 702 23 673 132 589 292 601 345
Riskförsäkring 369 111 149 270 258 191 942 994 1 196 116
Kapitaliseringsavtal 1 802 586 1 042 171 14 327 010 95 867 .
Pensionsförsäkring totalt 580 662 1 286 499 20 552 236 608 426 771 658
Individuell pensionsförsäkring 295 290 874 032 13 673 854 582 500 577 368
Gruppensionsförsäkring 285 372 412 468 6 878 382 25 926 194 290
Mottagen återförsäkring . . 1 500 .. 1) .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Hämäläinen 029 551 3737, Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2020, Tabellbilaga 3. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2020/vato_2020_2021-10-28_tau_003_sv.html