Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Uppgifter om slutbehandlade skuldsaneringar publiceras som egna offentliggöranden

Uppgifterna om slutbehandlade skuldsaneringsärenden publiceras nu som egna offentliggöranden. Tidigare publicerades uppgifterna som översikter. Dessutom ersätts Excel-tabellerna med PX-Web-tabeller. Det första offentliggörandet över skuldsaneringsärenden gäller år 2009 och publiceras 23.11.2010. I fortsättningen publiceras uppgifterna en gång om året.


Senast uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/velj_2010-11-19_uut_001_sv.html