Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.7.2006

Skattesatsen ökade något år 2005

Enligt Statistikcentralen var den offentliga sektorns skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter 43,9 procent av bruttonationalprodukten år 2005. Året innan var skattesatsen 0,3 procentenheter lägre. Det totala inflödet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter steg med 4,3 procent från föregående år och uppgick till 69,1 miljarder euro. Nettoskattesatsen, som erhålls då man från skattesatsen avdrar den privata sektorns offentliga inkomst- och kapitalöverföringar och subventioner, steg med 0,4 procentenheter till 21,6 procent.

Statens beskattningsutfall steg med 3,7 procent från året innan. Momsintäkterna steg på grund av den ökade konsumtions- och investeringsefterfrågan med 6,0 procent till 13,7 miljarder euro. Kommunernas skatteintäkter ökade något snabbare än statens, med 4,0 procent. År 2005 gjordes ett flertal ändringar i skattegrunderna för inkomstskatten, bl.a. frångick man systemet med gottgörelse för bolagsskatt vid dividendbeskattning. Dessutom sänktes samfundsskattesatsen och skattesatsen för kapitalinkomster. Kommunernas och statens sammanlagda beskattningsutfall för inkomstskatten ökade med 3,6 procent.

I obligatoriska socialskyddsavgifter togs ut 5,7 procent mer än året innan. De totala intäkterna av dessa avgifter steg till 18,8 miljarder euro.

I de uppgifter som nu publiceras är skattesatsen för år 2005 för första gången i enlighet med de förnyade tidsserierna för nationalräkenskaperna.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
mn euro
Alla totalt 53950 56159 62418 62334 64186 64187 66191 69062
Staten 28488 29577 34310 32928 34667 34824 35966 37290
- inkomst- och förmögenhetsskatt 9752 10036 13973 12098 12676 11806 12319 12749
- moms 9700 10137 10869 11118 11680 12455 12949 13720
Kommuner 11767 12193 13484 13807 13773 13538 13778 14328
Socialskyddsfonder 13542 14246 14486 15473 15640 15721 16317 17290
Europeiska unionen 153 142 139 127 106 104 130 154
  relaterat till BNP, %
Alla totalt 46,1 45,8 47,2 44,6 44,6 44,0 43,6 43,9
Staten 24,3 24,1 25,9 23,5 24,1 23,9 23,7 23,7
- inkomst- och förmögenhetsskatt 8,3 8,2 10,6 8,6 8,8 8,1 8,1 8,1
- moms 8,3 8,3 8,2 7,9 8,1 8,5 8,5 8,7
Kommuner 10,0 9,9 10,2 9,9 9,6 9,3 9,1 9,1
Socialskyddsfonder 11,6 11,6 11,0 11,1 10,9 10,8 10,7 11,0
Europeiska unionen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* = preliminär uppgift.

Källa: Skatter och avgifter av skattenatur 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2005/vermak_2005_2006-07-13_tie_001_sv.html