Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.7.2008

Skattekvoten sjönk år 2007 även om skatteutfallet ökade snabbt

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter var skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna 43,0 procent av bruttonationalprodukten år 2007. Föregående år var skattekvoten 0,5 procentenheter högre. Det totala inflödet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter steg med 6,3 procent från året innan och uppgick till 77,2 miljarder euro. På grund av den nominella ökningen av bruttonationalprodukten med 7,6 procent sjönk skattekvoten dock från året innan. Nettoskattekvoten, som erhålls då man från skattekvoten avdrar den privata sektorns inkomst- och kapitalöverföringar samt subventioner, steg för sin del med 0,5 procentenheter till 22,3 procent. Utvecklingen av nettoskattekvoten förklaras av att de offentliga överföringarna ökade långsammare än bruttonationalprodukten och utfallet av skatter samt obligatoriska socialskyddsavgifter.

Statens och kommunernas skatteutfall ökade med 6,1 och 7,7 procent från året innan, något som i huvudsak berodde på den kraftiga ökningen av sammanslutningarnas och hushållens inkomstskatter. Hushållens lönesumma ökade till följd av högre inkomstnivå och förbättrad sysselsättning. Ökningen av de skatter som sammanslutningarna betalade berodde på ökad företagarinkomst. Nationalräkenskapernas företagarinkomst motsvarar ungefär vinsten i företagens affärsbokföring före betalning av dividender och skatter.

I obligatoriska socialskyddsavgifter uttogs 5,5 procent mer än året innan. Inflödet av arbetspensionsavgifter ökade med 6,2 procent. Det totala inflödet av obligatoriska socialskyddsavgifter steg till 21,4 miljarder euro.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007*
mn euro
Allt totalt 62 418 62 334 64 186 64 187 66 191 69 120 72 615 77 225
Staten 34 310 32 929 34 667 34 824 35 966 37 244 38 378 40 722
- inkomst- och förmögenhetsskatt 13 973 12 098 12 676 11 806 12 319 12 749 12 888 14 384
- moms 10 869 11 118 11 680 12 455 12 949 13 658 14 418 15 000
Kommuner 13 484 13 807 13 773 13 538 13 778 14 330 15 299 16 478
Socialskyddsfonder 14 486 15 473 15 640 15 721 16 317 17 392 18 762 19 825
Europeiska unionen 139 127 106 104 130 154 176 200
  i förhållande till BNP, %
Allt totalt 47,2 44,6 44,6 44,0 43,4 43,9 43,5 43,0
Staten 25,9 23,5 24,1 23,9 23,6 23,7 23,0 22,7
- inkomst- och förmögenhetsskatt 10,6 8,6 8,8 8,1 8,1 8,1 7,7 8,0
- moms 8,2 7,9 8,1 8,5 8,5 8,7 8,6 8,3
Kommuner 10,2 9,9 9,6 9,3 9,0 9,1 9,2 9,2
Socialskyddsfonder 11,0 11,1 10,9 10,8 10,7 11,1 11,2 11,0
Europeiska unionen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* = preliminär uppgift

Källa: Skatter och avgifter av skattenatur 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 10.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2007/vermak_2007_2008-07-10_tie_001_sv.html