Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2009

Skattekvoten sjönk och ökningen av skatteutfallet avtog år 2008

År 2008 var skattekvoten, dvs. andelen skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som den offentliga sektorn och EU:s organ samlat in 42,7 procent av bruttonationalprodukten. Föregående år var skattekvoten 43,0 procent. År 2008 uppgick skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna till sammanlagt 79,5 miljarder euro. Den minskade skattekvoten förklaras av att ökningen av skatteutfallet var under 3 procent. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas preliminära uppgifter för år 2008.

Ökningen av statens skatteinkomster avtog till en procent år 2008. Isynnerhet intäkterna av de inkomstskatter som sammanslutningarna betalar vände nedåt under slutet av året. Lokalförvaltningens skatteinkomster ökade med 6,2 procent år 2008, vilket berodde på ökningen av intäkterna från kommunalskatten och fastighetsskatten. Socialskyddsfondernas utfall av obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,8 procent. Ökningen av utfallet av hushållens inkomstskatter och obligatoriska socialskyddsavgifter förklaras av att hushållens lönesumma ökat med mer än 7 procent.

Nettoskattekvoten, som erhålls då man från skattekvoten avdrar subventioner, inkomst- och kapitalöverföringar som den offentliga sektorn betalar till hushåll och företag, var 21,6 procent år 2008. Minskningen av nettoskattekvoten berodde på att de offentliga transfereringarna ökade snabbare än skatteutfallet. Ökningen av pensionsutgifterna var den största faktor som inverkade på ökningen av de offentliga transfereringarna.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2007 - 2008 1)

  Miljon euro Kvoten till BNP, %
Sektor År    
S13+S212 Totalt 2007 77 265 43,0
2008 79 498 42,7
S1311 Staten 2007 40 768 22,7
2008 41 206 22,1
S1313 Lokaltförvaltning 2007 16 478 9,2
2008 17 505 9,4
S1314 Socialskyddfonder 2007 19 819 11,0
2008 20 581 11,1
S212 Europeiska unionen 2007 200 0,1
2008 206 0,1
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Asko Kauppinen (09) 1734 3216

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2008/vermak_2008_2009-02-27_tie_001_sv.html