Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.7.2009

Skattekvoten steg något år 2008

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter var skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna 43,1 procent av bruttonationalprodukten år 2008. Föregående år var skattekvoten 43,0 procent. Skattekvoten steg eftersom skatteutfallet ökade mer än den nominella bruttonationalprodukten. År 2008 ökade skatteutfallet med 3,1 procent och den nominella bruttonationalprodukten med 2,8 procent. Skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna var sammanlagt 79,6 miljarder euro.

Inkomstskatterna uppgick till 31,1 miljarder euro år 2008, dvs. 2,3 procent mer än året innan. Intäkterna av de inkomstskatter som sammanslutningarna betalar minskade med sju procent till 6,4 miljarder euro. Också statens utfall av hushållens inkomstskatt minskade något. Däremot ökade lokalförvaltningens utfall av hushållens inkomstskatt, vilket innebar att hushållens inkomstskatter uppgick till totalt 24,2 miljarder euro, dvs. 4,4 procent mer än år 2007. De obligatoriska socialskyddsavgifterna uppgick till 22,3 miljarder euro. Av dessa var 16,7 miljarder euro arbetspensionsavgifter, vilka var 6,6 procent mer än året innan.

Nettoskattekvoten, som erhålls då man från skattekvoten avdrar subventioner, inkomst- och kapitalöverföringar som den offentliga sektorn betalar till hushåll och företag, var 21,8 procent år 2008. År 2007 var nettoskattekvoten 22,2 procent. Nettoskattekvoten sjönk eftersom de offentliga överföringarna, i förhållande till bruttonationalprodukten, ökade snabbare än skatteutfallet. Ökningen av pensionsutgifterna var den största faktorn som inverkade på ökningen av de offentliga transfereringarna.

Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i februari var skattekvoten för år 2008 42,7 procent. Enligt de reviderade preliminära uppgifterna som publiceras nu förklaras den högre skattekvoten, 43,1 procent, i huvudsak av att den nominella bruttonationalprodukten reviderats nedåt.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2007–2008 1)

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2007 77 265 43,0
2008 79 642 43,1
S1311 Staten 2007 40 768 22,7
2008 41 261 22,3
S1313 Lokaltförvaltning 2007 16 478 9,2
2008 17 505 9,5
S1314 Socialskyddfonder 2007 19 819 11,0
2008 20 670 11,2
S212 Europeiska unionen 2007 200 0,1
2008 206 0,1
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2008/vermak_2008_2009-07-09_tie_001_sv.html