Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2010

Skatteutfallet minskade år 2009

Skattekvoten, dvs. skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten var 43,0 procent år 2009. År 2008 var skattekvoten 43,3 procent. Skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna uppgick till totalt 73,6 miljarder euro, vilket är 7,7 procent mindre än året innan. Fr.o.m. år 1975 har skatteutfallet minskat jämfört med året innan bara sex gånger och aldrig så mycket som nu. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas preliminära uppgifter för år 2009.

Hushållens inkomstskatter uppgick till 22,5 miljarder euro år 2009, dvs. nästan sju procent mindre än året innan. Statens inkomstskatt minskade med mer än 21 procent, medan kommunernas beskattningsutfall för inkomstskatter ökade med omkring två procent. Statens inkomstskatt omfattar både förvärvs- och kapitalinkomstskatt. Samfundsskattens avkastning minskade med omkring 46 procent och var 3,4 miljarder euro. Kommunernas andel av samfundsskatten sjönk relativt sett mindre än statens andel eftersom kommunernas fördelningsandel höjdes temporärt år 2009. Också momsutfallet var mindre än året innan. Det var 14,8 miljarder euro, nästan fem procent mindre än år 2008.

Statens skatteutfall uppgick till totalt 33,8 miljarder euro år 2009, dvs. nästan 15 procent mindre än året innan. Kommunernas skatteutfall ökade däremot med omkring en halv procent till 17,6 miljarder euro. Socialskyddsfondernas utfall av obligatoriska socialskyddsavgifter uppgick till 22 miljarder euro. Av dem var mer än 76 procent arbetspensionsavgifter.

Nettoskattekvoten, som erhålls då man från skattekvoten avdrar subventioner, inkomst- och kapitalöverföringar som den offentliga sektorn betalar till hushåll och företag, var 18,4 procent år 2009. År 2008 var nettoskattekvoten 21,8 procent. Nettoskattekvoten sjönk mer än skattekvoten, vilket beror på att de offentliga transfereringarna, i synnerhet de betalda socialförmånerna, ökade.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2008–2009 1)

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2008 79 675 43,3
2009 73 551 43,0
S1311 Staten 2008 39 681 21,5
2009 33 808 19,8
S1313 Lokaltförvaltning 2008 17 505 9,5
2009 17 597 10,3
S1314 Socialskyddfonder 2008 22 283 12,1
2009 21 993 12,9
S212 Europeiska unionen 2008 206 0,1
2009 153 0,1
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2009/vermak_2009_2010-03-01_tie_001_sv.html