Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.7.2010

Skatteutfallet minskade år 2009

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter var skattekvoten, dvs. skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten, 43,1 procent år 2009. Även år 2008 var skattekvoten 43,1 procent. Skattekvoten var oförändrad, eftersom skatteutfallet och den nominella bruttonationalprodukten minskade ungefär lika mycket procentuellt sett. Skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna uppgick till totalt 73,8 miljarder euro år 2009, vilket är 7,3 procent mindre än året innan. Fr.o.m. år 1975 har skatteutfallet minskat jämfört med året innan bara sex gånger och aldrig så mycket som nu.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2008–2009 1)

Sektor År Million euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2008 79 648 43,1
2009 73 838 43,1
S1311 Staten 2008 39 624 21,5
2009 34 114 19,9
S1313 Lokaltförvaltning 2008 17 502 9,5
2009 17 600 10,3
S1314 Socialskyddfonder 2008 22 316 12,1
2009 21 971 12,8
S212 Europeiska unionen 2008 206 0,1
2009 153 0,1
1) Preliminär uppgift

Hushållens inkomstskatter uppgick till 22,5 miljarder euro år 2009, vilket är nästan sju procent mindre än året innan. Statens inkomstskatt minskade med mer än 21 procent, medan kommunernas inkomstskatteintag ökade med omkring två procent. Statens inkomstskatt omfattar både förvärvs- och kapitalinkomstskatt. Samfundsskattens avkastning minskade med omkring 46 procent och var 3,4 miljarder euro. Kommunernas andel av samfundsskatten sjönk relativt sett mindre än statens andel eftersom kommunernas fördelningsandel höjdes temporärt år 2009. Också momsutfallet var mindre än året innan. Det var 15 miljarder euro, ungefär tre procent mindre än år 2008.

Statens skatteutfall uppgick till totalt 34,1 miljarder euro år 2009, dvs. 14 procent mindre än året innan. Kommunernas skatteutfall ökade däremot med omkring en halv procent till 17,6 miljarder euro. Till socialskyddsfonderna inflöt 22 miljarder euro i obligatoriska socialskyddsavgifter. Av dem var mer än 76 procent arbetspensionsavgifter.

Nettoskattekvoten, som erhålls då man från skattekvoten avdrar subventioner, inkomst- och kapitalöverföringar som den offentliga sektorn betalar till hushåll och företag, var 18,0 procent år 2009. År 2008 var nettoskattekvoten 21,7 procent. Minskningen av nettoskattekvoten berodde på att de offentliga transfereringarna, isynnerhet de betalda socialförmånerna, ökade.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2009/vermak_2009_2010-07-15_tie_001_sv.html