Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2011

Skattekvoten sjönk år 2010

Skattekvoten, dvs. skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonatio-nalprodukten, var 42,2 procent år 2010. Året innan var skattekvoten 43,1 procent. Skattekvoten sjönk eftersom skatteutfallet ökade långsammare än den nominella bruttonationalprodukten. Senast var skat-tekvoten lika låg år 1987. Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter uppgick till totalt 76,0 miljar-der euro år 2010, vilket är tre procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas preliminära uppgifter för år 2010.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2009–2010 1)

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2009 73 785 43,1
2010 76 020 42,2
S1311 Staten 2009 34 061 19,9
2010 34 878 19,3
S1313 Lokaltförvaltning 2009 17 595 10,3
2010 18 538 10,3
S1314 Socialskyddfonder 2009 21 976 12,8
2010 22 452 12,5
S212 Europeiska unionen 2009 153 0,1
2010 152 0,1
1) Preliminär uppgift

År 2010 inflöt 22,3 miljarder euro i inkomstskatter från hushållen, vilket är omkring en procent mindre än året innan. Även om intäkterna från kommunalskatten ökade med tre procent, minskade statens be-skattningsutfall av inkomstskatten med nio procent, vilket minskade det totala beskattningsutfallet av inkomstskatter från hushållen. Statens inkomstskatt omfattar både förvärvs- och kapitalinkomstskatt. Däremot vände intäkterna från samfundsskatten rejält uppåt år 2010. Ökningen var 30 procent, då be-skattningsutfallet av samfundsskatten var omkring en miljard euro högre än året innan.

År 2010 var statens skatteutfall totalt 34,9 miljarder euro, vilket är 2,4 procent mer än år 2009. Kom-munernas skatteutfall var 18,5 miljarder euro, dvs. 5,4 procent mer än året innan. Till socialskyddsfonderna inflöt 22,5 miljarder euro i obligatoriska socialskyddsavgifter. Av dem var nästan 77 procent arbetspensionsavgifter.

Nettoskattekvoten, som erhålls då man från skattekvoten avdrar subventioner, inkomst- och kapital-överföringar som den offentliga sektorn betalar till hushåll och företag, var 17,4 procent år 2010. År 2009 var nettoskattekvoten 18,0 procent.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2010/vermak_2010_2011-03-01_tie_001_sv.html