Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.7.2011

Skattekvoten 42,1 procent år 2010

Skattekvoten, dvs. skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten, var 42,1 procent år 2010. Året innan var skattekvoten 42,6 procent. Skattekvoten sjönk eftersom skatteutfallet ökade långsammare än den nominella bruttonationalprodukten. Senast var skattekvoten lika låg år 1987. Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter uppgick till totalt 76,0 miljarder euro år 2010, vilket är tre procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas reviderade preliminära uppgifter för år 2010. Uppgifterna har inte förändrats i någon väsentlig grad jämfört med uppgifterna från början av mars.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2009–2010 1)

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2009 73 835 42,6
2010 75 959 42,1
S1311 Staten 2009 34 061 19,7
2010 34 685 19,2
S1313 Lokaltförvaltning 2009 17 595 10,2
2010 18 535 10,3
S1314 Socialskyddfonder 2009 22 026 12,7
2010 22 587 12,5
S212 Europeiska unionen 2009 153 0,1
2010 152 0,1
1) Preliminär uppgift

År 2010 inflöt 22,3 miljarder euro i inkomstskatter från hushållen, vilket är omkring en procent mindre än året innan. Även om intäkterna från kommunalskatten ökade med tre procent, minskade statens beskattningsutfall av inkomstskatten med nio procent, vilket minskade det totala beskattningsutfallet av inkomstskatter från hushållen. Statens inkomstskatt omfattar både förvärvs- och kapitalinkomstskatt. Däremot vände intäkterna från samfundsskatten rejält uppåt år 2010. Ökningen var 30 procent, då beskattningsutfallet av samfundsskatten var omkring en miljard euro högre än året innan.

År 2010 var statens skatteutfall totalt 34,7 miljarder euro, vilket är 1,8 procent mer än år 2009. Kommunernas skatteutfall var 18,5 miljarder euro, dvs. 5,4 procent mer än året innan. Till socialskyddsfonderna inflöt 22,6 miljarder euro i obligatoriska socialskyddsavgifter. Av dem var nästan 77 procent arbetspensionsavgifter.

Nettoskattekvoten, som erhålls då man från skattekvoten avdrar subventioner, inkomst- och kapitalöverföringar som den offentliga sektorn betalar till hushåll och företag, var 17,2 procent år 2010. År 2009 var nettoskattekvoten 17,8 procent.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 14.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2010/vermak_2010_2011-07-14_tie_001_sv.html