Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.3.2012

Skattekvoten ökade år 2011

Skattekvoten uppgick till 42,9 procent år 2011. Skattekvoten beräknas som summan av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter i relation till bruttonationalprodukten. Storleken på skattekvoten var 0,6 procentenheter högre än året innan. Intäkterna från skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter uppgick till sammanlagt 82,2 miljarder euro 2011, en ökning med 8,2 procent. Beskattningsutfallet var nu för första gången högre än 2008, året före den ekonomiska recessionen. Uppgifterna baserar sig på de preliminära nationalräkenskaperna för år 2011.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2010–2011 1)

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2010 75 968 42,3
2011 82 185 42,9
S1311 Staten 2010 34 680 19,3
2011 39 292 20,5
S1313 Lokaltförvaltning 2010 18 535 10,3
2011 19 167 10,0
S1314 Socialskyddfonder 2010 22 601 12,6
2011 23 536 12,3
S212 Europeiska unionen 2010 152 0,1
2011 190 0,1
1) Preliminär uppgift

Till skatteintäktsökningen bidrog speciellt den snabba ökningen av intäkterna från hushållens inkomstskatt, samfundsskatten och mervärdesskatten. Intäkterna från mervärdesskatten uppgick till 17,0 miljarder euro, vilket var 11,5 procent mer än år 2010. Intäkterna från hushållens inkomstskatt ökade med 7,4 procent till 24,0 miljarder euro. Intäkterna från samfundsskatten ökade med 13 procent. Därtill ökade intäkterna från energiskatterna med 21,7 procent, till närmare 3,9 miljarder euro. Till ökningen bidrog ändringarna i energiskattegrunderna.

Merparten av skatteintäktsökningen kom från skatter som tas ut av staten. Statens skatteintäkter uppgick till 39,3 miljarder euro, vilket är en ökning med 13,3 procent från året innan. Kommunernas skatteintäkter ökade klart långsammare (med 3,4 procent) och uppgick till 19,2 miljarder euro. Socialskyddsfondernas intäkter från obligatoriska socialskyddsavgifter uppgick till 23,5 miljarder euro, vilket är 4,1 procent mer än året innan.

Nettoskattekvoten ökade till 18,4 procent. År 2010 var nettoskattekvoten 17,2 procent. Nettoskattekvoten beskriver skattekvoten efter avdrag för den andel av bruttonationalprodukten som motsvarar subventioner samt inkomst- och kapitaltransfereringar från den offentliga sektorn till hushåll och företag.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 2.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2011/vermak_2011_2012-03-02_tie_001_sv.html