Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.7.2012

Skattekvoten 43,4 procent år 2011

Skattekvoten uppgick till 43,4 procent år 2011. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Skattekvoten steg med 0,9 procentenheter. Föregående gång steg skattekvoten år 2005. Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 8,2 procent och uppgick till totalt 82,2 miljarder euro. Beskattningsutfallet var nu för första gången högre än 2008, året före den ekonomiska recessionen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter för år 2011. Skattekvoten steg jämfört med de preliminära uppgifterna i mars på grund av att bruttonationalprodukten reviderades. Uppgifterna om beskattningsutfallet förändrades inte betydligt från de tidigare publicerade siffrorna.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2010 – 2011 1)

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2010 75 968 42,5
2011 82 232 43,4
S1311 Staten 2010 34 680 19,4
2011 39 180 20,7
S1313 Lokaltförvaltning 2010 18 535 10,4
2011 19 166 10,1
S1314 Socialskyddfonder 2010 22 601 12,6
2011 23 696 12,5
S212 Europeiska unionen 2010 152 0,1
2011 190 0,1
1) Preliminär uppgift

Till ökningen av beskattningsutfallet bidrog speciellt den rejäla ökningen av intäkterna från hushållens inkomstskatt, samfundsskatten och mervärdesskatten. Intäkterna från mervärdesskatten uppgick till 16,9 miljarder euro, dvs. 10,9 procent mer än år 2010. Intäkterna från hushållens inkomstskatt ökade med 7,4 procent och var totalt 24,0 miljarder euro. Intäkterna från samfundsskatten ökade med 13,0 procent. Därtill ökade intäkterna från energiskatterna med 22,4 procent och uppgick till närmare 3,9 miljarder euro. Till ökningen av energiskatterna bidrog ändringarna i skattegrunderna. Av skatteklasserna ökade mest, både i euro och i förhållande till året innan, skatteintäkterna från varor och tjänster.

Merparten av skatteintäktsökningen kom från skatter som tas ut av staten. Statens skatteintäkter uppgick till 39,2 miljarder euro, vilket är en ökning med 13,0 procent från året innan. Kommunernas skatteintäkter ökade klart långsammare, med 3,4 procent, och uppgick till 19,2 miljarder euro. Socialskyddsfondernas intäkter från obligatoriska socialskyddsavgifter uppgick till 23,7 miljarder euro, dvs. 4,8 procent mer än året innan.

Nettoskattekvoten ökade till 18,5 procent från 17,3 procent år 2010. Nettoskattekvoten beskriver skattekvoten efter avdrag för den andel av bruttonationalprodukten som motsvarar subventioner samt inkomst- och kapitaltransfereringar från den offentliga sektorn till hushåll och företag.

Databastabellen över skattetitlar finns nu för första gången tillgänglig även på svenska.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2011/vermak_2011_2012-07-12_tie_001_sv.html