Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2013

Skatteutfallet ökade år 2012

Skattekvoten uppgick till 43,6 procent år 2012. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Skattekvoten ökade med 0,1 procentenheter från året innan. Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,0 procent, dvs. 2,5 miljarder euro. År 2011 ökade skatteutfallet med 8,4 procent. År 2012 uppgick utfallet till totalt 84,8 miljarder euro. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas preliminära uppgifter för år 2012.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2011–2012 1)

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2011 82 337 43,5
2012 84 834 43,6
S1311 Staten 2011 39 285 20,7
2012 40 207 20,7
S1313 Lokaltförvaltning 2011 19 166 10,1
2012 19 359 10,0
S1314 Socialskyddfonder 2011 23 696 12,5
2012 25 083 12,9
S212 Europeiska unionen 2011 190 0,1
2012 185 0,1
1) Preliminär uppgift

Utfallet av hushållens inkomstskatt ökade med 3,2 procent och var 24,8 miljarder euro. Mervärdesskattens avkastning ökade med 4,0 procent och var 17,7 miljarder euro. Utfallet av arbetsgivarens arbetspensionsavgifter ökade med 4,1 procent. Försäkrade arbetstagares arbetspensionsavgifter ökade med 10,8 procent. Samfundsskattens avkastning krympte med 0,9 miljarder euro från året innan. Till minskningen av samfundsskattens avkastning bidrog bl.a. minskningen av skatteprocenten år 2012. Dessutom sjönk utfallet av bilskatten och avfallsskatten något.

Statens skatteutfall uppgick till 40,2 miljarder euro, dvs. 2,3 procent mer än året innan. Kommunernas skatteutfall ökade med en procent och uppgick till 19,4 miljarder euro. Socialskyddsfondernas intäkter från obligatoriska socialskyddsavgifter uppgick till 25,1 miljarder euro, dvs. 5,9 procent mer än året innan.

Nettoskattekvoten sjönk till 18,0 procent från 18,6 procent året innan. Nettoskattekvoten beräknas genom att från skattekvoten avdra den andel som motsvarar subventioner samt inkomst- och kapitaltransfereringar som den offentliga sektorn betalar till hushåll och företag.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 1.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2012/vermak_2012_2013-03-01_tie_001_sv.html