Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2011–2012 1)

Sektor Skatteslag 2011 2012 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 82 416 84 878 3,0
-1000 Inkomstskatter 29 334 29 202 -0,4
-2000 Socialskyddsavgifter 23 778 25 257 6,2
-4000 Förmögenhetsskatter 2 138 2 361 10,4
-5000 Skatter på varor och tjänster 26 904 27 799 3,3
-6000 Övriga skatter 262 259 -1,1
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 39 299 40 093 2,0
-1000 Inkomstskatter 11 386 11 132 -2,2
-4000 Förmögenhetsskatter 939 1 091 16,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 26 901 27 795 3,3
-6000 Övriga skatter 73 75 2,7
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 19 166 19 359 1,0
-1000 Inkomstskatter 17 948 18 070 0,7
-2000 Socialskyddsavgifter 17 16 -5,9
-4000 Förmögenhetsskatter 1 199 1 270 5,9
-5000 Skatter på varor och tjänster 2 3 50,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 23 761 25 241 6,2
-2000 Socialskyddsavgifter 23 761 25 241 6,2
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 190 185 -2,6
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 -0,0
-6000 Övriga skatter 189 184 -2,6
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2012, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2011–2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2012/vermak_2012_2013-07-11_tau_001_sv.html