Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2012–2013* 1)

Sektor Skatteslag 2012 2013 Förändring, %
S13+S212 Totalt Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 84 839 88 186 3,9
Inkomstskatter 29 202 30 780 5,4
Socialskyddsavgifter 25 227 25 680 1,8
Förmögenhetsskatter 2 361 2 603 10,2
Skatter på varor och tjänster 27 790 28 893 4,0
Övriga skatter 259 230 -11,2
S1311 Staten Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 40 084 41 629 3,9
Inkomstskatter 11 132 11 436 2,7
Förmögenhetsskatter 1 091 1 240 13,7
Skatter på varor och tjänster 27 786 28 889 4,0
Övriga skatter 75 64 -14,7
S1313 Lokaltförvaltning Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 19 359 20 726 7,1
Inkomstskatter 18 070 19 344 7,1
Socialskyddsavgifter 16 16 0,0
Förmögenhetsskatter 1 270 1 363 7,3
Skatter på varor och tjänster 3 3 0,0
S1314 Socialskyddfonder Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 25 211 25 664 1,8
Socialskyddsavgifter 25 211 25 664 1,8
S212 Europeiska unionen Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 185 167 -9,7
Skatter på varor och tjänster 1 1 0,0
Övriga skatter 184 166 -9,8
1) Premilinär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, Kirsi Raitanen 09 1734 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 3.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2013, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2012–2013* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2013/vermak_2013_2014-03-03_tau_001_sv.html