Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2013 - 2014 1)

Sektor Skatteslag 2013 2014 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 88 589 89 932 1,5
-1000 Inkomstskatter 30 780 31 479 2,3
-2000 Socialskyddsavgifter 25 632 26 062 1,7
-4000 Förmögenhetsskatter 2 603 2 719 4,5
-5000 Skatter på varor och tjänster 29 344 29 426 0,3
-6000 Övriga skatter 230 246 7,0
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 42 080 42 540 1,1
-1000 Inkomstskatter 11 436 11 834 3,5
-4000 Förmögenhetsskatter 1 240 1 207 -2,7
-5000 Skatter på varor och tjänster 29 340 29 423 0,3
-6000 Övriga skatter 64 76 18,8
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 20 726 21 175 2,2
-1000 Inkomstskatter 19 344 19 645 1,6
-2000 Socialskyddsavgifter 16 16 -0,0
-4000 Förmögenhetsskatter 1 363 1 512 10,9
-5000 Skatter på varor och tjänster 3 2 -33,3
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 25 616 26 046 1,7
-2000 Socialskyddsavgifter 25 616 26 046 1,7
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 167 171 2,4
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 -0,0
-6000 Övriga skatter 166 170 2,4
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Peltonen 029 551 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 2.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2014, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2013 - 2014 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2014/vermak_2014_2015-03-02_tau_001_sv.html