Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Nettoskattekvot och offentliga överföringar 1975 - 2014 1)

År Skatter Offentliga inkomstöverföringar Offentliga kapitalöverföringar offentliga subventioner Offentliga överföringar, totalt Offentliga överföringar, andel av BNP, % Nettoskatter, Skatter – offentliga överföringar Nettoskattekvot, procent av BNP
1975 6 591 2 079 169 596 2 844 15,7 3 747 20,6
1976 8 201 2 555 145 657 3 357 16,3 4 844 23,5
1977 9 041 3 093 117 727 3 937 17,4 5 104 22,6
1978 9 164 3 483 98 760 4 341 17,3 4 823 19,2
1979 10 235 3 814 107 947 4 868 16,7 5 367 18,5
1980 11 893 4 281 127 1 030 5 438 16,1 6 455 19,2
1981 14 194 5 005 171 1 176 6 352 16,7 7 842 20,6
1982 15 594 6 002 247 1 258 7 507 17,5 8 087 18,9
1983 17 235 7 059 179 1 457 8 695 18,2 8 540 17,9
1984 20 090 7 932 186 1 617 9 735 18,2 10 355 19,4
1985 22 811 9 101 185 1 721 11 007 18,9 11 804 20,3
1986 25 259 10 057 216 1 854 12 127 19,3 13 132 20,9
1987 26 249 11 062 234 1 929 13 225 19,5 13 024 19,2
1988 32 200 12 119 449 2 122 14 690 19,1 17 510 22,8
1989 35 700 13 143 353 2 241 15 737 18,3 19 963 23,2
1990 39 050 15 264 323 2 477 18 064 19,8 20 986 23,1
1991 38 648 18 022 445 2 781 21 248 24,4 17 400 20,0
1992 37 306 20 917 436 2 811 24 164 28,5 13 142 15,5
1993 37 280 22 659 1 401 2 681 26 741 31,2 10 539 12,3
1994 41 307 23 573 1 633 2 663 27 869 30,7 13 438 14,8
1995 43 855 23 815 2 669 3 102 29 586 30,0 14 269 14,5
1996 46 639 24 186 1 449 2 577 28 212 27,6 18 427 18,1
1997 49 792 24 490 356 2 603 27 449 24,8 22 343 20,2
1998 53 965 24 820 494 2 598 27 912 23,2 26 053 21,6
1999 56 180 25 443 1 028 2 610 29 081 22,9 27 099 21,4
2000 62 432 25 351 505 2 807 28 663 21,0 33 769 24,8
2001 62 354 26 344 579 2 817 29 740 20,6 32 614 22,6
2002 64 261 28 007 586 2 835 31 428 21,2 32 833 22,1
2003 64 247 29 318 463 2 843 32 624 21,5 31 623 20,9
2004 66 278 30 547 481 2 905 33 933 21,4 32 345 20,4
2005 69 230 31 580 657 2 929 35 166 21,4 34 064 20,7
2006 72 763 32 528 561 3 064 36 153 20,9 36 610 21,2
2007 77 447 33 429 604 3 118 37 151 19,9 40 296 21,6
2008 79 823 35 341 700 3 298 39 339 20,3 40 484 20,9
2009 74 103 38 639 787 3 309 42 735 23,6 31 368 17,3
2010 76 315 40 484 694 3 434 44 612 23,8 31 703 16,9
2011 82 750 42 273 706 3 496 46 475 23,6 36 275 18,4
2012 85 269 44 812 651 3 513 48 976 24,5 36 293 18,2
2013 88 589 47 016 677 3 484 51 177 25,3 37 412 18,5
2014 89 932 49 111 639 3 541 53 291 26,1 36 641 18,0
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Peltonen 029 551 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 2.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2014, Tabellbilaga 2. Nettoskattekvot och offentliga överföringar 1975 - 2014 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2014/vermak_2014_2015-03-02_tau_002_sv.html