Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.7.2015

Skatteutfallet ökade med 1,5 procent år 2014

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 1,5 procent år 2014. Utfallet uppgick till totalt ungefär 90 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 0,2 procentenheter från året innan till 43,9 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i mars minskade skattekvoten år 2014 med 0,2 procentenheter främst på grund av att bruttonationalprodukten reviderades. Uppgifterna om skatteutfallet förändrades inte betydligt från de tidigare publicerade siffrorna. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas reviderade preliminära uppgifter för år 2014.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2013 - 2014*

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2013 88 688 43,7
2014 89 976 43,9
S1311 Staten 2013 42 179 20,8
2014 42 635 20,8
S1313 Lokaltförvaltning 2013 20 726 10,2
2014 21 174 10,3
S1314 Socialskyddfonder 2013 25 616 12,6
2014 25 996 12,7
S212 Europeiska unionen 2013 167 0,1
2014 171 0,1
*) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Peltonen 029 551 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 9.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2014/vermak_2014_2015-07-09_tie_001_sv.html