Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av skattekvoten

Sektor Variabel År 1:a offentliggörande, % 1) Senaste offentliggörande, % Revidering, %-enheter (senaste minus första)
S13+S212 Offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner Skattekvot 2010 40,8 40,8 0,0
2011 42,0 42,0 0,0
2012 42,8 42,7 -0,2
2013 44,0 43,6 -0,4
2014 44,1 43,9 -0,2
2015 44,5 44,5 0,0
1) Åren 2010–2013: första offentliggörande enligt ESA2010 11.7.2014, år 2014 första offentliggörande 2.3.2015, år 2015 första offentliggörande 16.3.2016

Revidering av skattesumman

Sektor Variabel År 1:a offentliggörande, mn euro 1) Senaste offentliggörande, mn euro Revidering, mn euro (senaste minus första)
S13+S212 Offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner Alla skatter och avgifter sammanlagt 2010 76 315 76 315 0
2011 82 750 82 750 0
2012 85 269 85 269 0
2013 88 589 88 688 99
2014 89 932 90 021 89
2015 92 144 92 144 0
1) Åren 2010–2013: första offentliggörande enligt ESA2010 11.7.2014, år 2014 första offentliggörande 2.3.2015, år 2015 första offentliggörande 16.3.2016

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Peltonen 029 551 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2015/vermak_2015_2016-03-16_rev_001_sv.html