Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Skatter efter sektor och skatteslag, 2014 - 2015*

Sektor Skatteslag 2014 2015* Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 90 027 92 000 2,2
-1000 Inkomstskatter 31 479 32 371 2,8
-2000 Socialskyddsavgifter 26 011 26 639 2,4
-4000 Förmögenhetsskatter 2 719 3 017 11,0
-5000 Skatter på varor och tjänster 29 572 29 727 0,5
-6000 Övriga skatter 246 246 -0,0
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 42 686 43 346 1,5
-1000 Inkomstskatter 11 834 12 127 2,5
-4000 Förmögenhetsskatter 1 207 1 414 17,1
-5000 Skatter på varor och tjänster 29 569 29 724 0,5
-6000 Övriga skatter 76 81 6,6
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 21 174 21 864 3,3
-1000 Inkomstskatter 19 645 20 244 3,0
-2000 Socialskyddsavgifter 15 15 -0,0
-4000 Förmögenhetsskatter 1 512 1 603 6,0
-5000 Skatter på varor och tjänster 2 2 -0,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 25 996 26 624 2,4
-2000 Socialskyddsavgifter 25 996 26 624 2,4
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 171 166 -2,9
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 -0,0
-6000 Övriga skatter 170 165 -2,9
*Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Peltonen 029 551 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2015, Skatter efter sektor och skatteslag, 2014 - 2015* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2015/vermak_2015_2016-07-14_tau_001_sv.html