Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av skattekvoten

Sektor Variabel År 1:a offentliggörande, % 1) Senaste offentliggörande, % Revidering, %-enheter (senaste minus första)
S13+S212 Offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner Skattekvot 2010 40,8 40,8 0,0
2011 42,0 42,0 0,0
2012 42,8 42,7 -0,1
2013 44,0 43,6 -0,4
2014 44,1 43,8 -0,3
2015 44,5 43,9 -0,6
1) Åren 2010–2013: första offentliggörande enligt ESA2010 11.7.2014.

Revidering av skattesumman

Sektor Variabel År 1:a offentliggörande, mn euro 1) Senaste offentliggörande, mn euro Revidering, mn euro (senaste minus första)
S13+S212 Offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner Alla skatter och avgifter sammanlagt 2010 76 315 76 315 0
2011 82 750 82 750 0
2012 85 269 85 269 0
2013 88 589 88 688 99
2014 89 932 90 027 95
2015 92 144 92 000 -144
1) Åren 2010–2013: första offentliggörande enligt ESA2010 11.7.2014.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2016/vermak_2016_2017-03-16_rev_001_sv.html