Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2015 - 2016 1)

Sektor Skatteslag 2015 2016 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 92 000 94 935 3,2
-1000 Inkomstskatter 32 371 32 933 1,7
-2000 Socialskyddsavgifter 26 639 27 688 3,9
-4000 Förmögenhetsskatter 3 017 3 050 1,1
-5000 Skatter på varor och tjänster 29 727 31 002 4,3
-6000 Övriga skatter 246 262 6,5
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 43 346 45 035 3,9
-1000 Inkomstskatter 12 127 12 669 4,5
-4000 Förmögenhetsskatter 1 414 1 380 -2,4
-5000 Skatter på varor och tjänster 29 724 30 887 3,9
-6000 Övriga skatter 81 99 22,2
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 21 864 21 951 0,4
-1000 Inkomstskatter 20 244 20 264 0,1
-2000 Socialskyddsavgifter 15 15 -0,0
-4000 Förmögenhetsskatter 1 603 1 670 4,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 2 2 -0,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 26 624 27 673 3,9
-2000 Socialskyddsavgifter 26 624 27 673 3,9
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 166 276 66,3
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 113 200,0
-6000 Övriga skatter 165 163 -1,2
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2016, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2015 - 2016 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2016/vermak_2016_2017-03-16_tau_001_sv.html