Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Skatter efter sektor och skatteslag, 2015 - 2016*

Sektor Skatteslag 2015 2016 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 92 074 95 154 3,3
-1000 Inkomstskatter 32 371 32 933 1,7
-2000 Socialskyddsavgifter 26 639 27 628 3,7
-4000 Förmögenhetsskatter 3 017 3 066 1,6
-5000 Skatter på varor och tjänster 29 801 31 265 4,9
-6000 Övriga skatter 246 262 6,5
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 43 344 45 314 4,5
-1000 Inkomstskatter 12 127 12 669 4,5
-4000 Förmögenhetsskatter 1 414 1 396 -1,3
-5000 Skatter på varor och tjänster 29 722 31 150 4,8
-6000 Övriga skatter 81 99 22,2
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 21 864 21 951 0,4
-1000 Inkomstskatter 20 244 20 264 0,1
-2000 Socialskyddsavgifter 15 15 -0,0
-4000 Förmögenhetsskatter 1 603 1 670 4,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 2 2 -0,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 26 624 27 613 3,7
-2000 Socialskyddsavgifter 26 624 27 613 3,7
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 242 276 14,0
-5000 Skatter på varor och tjänster 77 113 46,8
-6000 Övriga skatter 165 163 -1,2
* Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2016, Skatter efter sektor och skatteslag, 2015 - 2016* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2016/vermak_2016_2017-07-13_tau_001_sv.html