Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2018

Skatteutfallet ökade med 1,9 procent år 2017

Korrigerad 29.3.2018 . Den korrigerade punkten är markerad med rött.

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 1,9 procent år 2017. Utfallet uppgick till totalt 96,9 miljarder euro. Skattekvoten minskade med 0,7 procentenheter från året innan till 43,4 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2017.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2016–2017 1)

    2016 2017
S13+S212 Totalt Miljon euro 95 113 96 930
Kvoten till BNP, % 44,1 43,4
S1311 Staten Miljon euro 45 273 46 847
Kvoten till BNP, % 21,0 20,9
S1313 Lokaltförvaltning Miljon euro 21 951 22 782
Kvoten till BNP, % 10,2 10,2
S1314 Socialskyddfonder Miljon euro 27 613 27 004
Kvoten till BNP, % 12,8 12,1
S212 Europeiska unionen Miljon euro 276 297
Kvoten till BNP, % 0,1 0,1
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Pentti 029 551 3003, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2017/vermak_2017_2018-03-16_tie_001_sv.html