Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av skattekvoten

Sektor Variabel År 1:a offentliggörande, % 1) Senaste offentliggörande, % Revidering, %-enheter (senaste minus första)
S13+S212 Offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner Skattekvot 2013 44,0 43,6 -0,4
2014 44,1 43,8 -0,3
2015 44,5 43,9 -0,6
2016 44,3 44,0 -0,3
2017 43,4 43,3 -0,1
1) År 2013: första offentliggörande enligt ESA2010 11.7.2014.

Revidering av skattesumman

Sektor Variabel År 1:a offentliggörande, mn euro 1) Senaste offentliggörande, mn euro Revidering, mn euro (senaste minus första)
S13+S212 Offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner Alla skatter och avgifter sammanlagt 2013 88 589 88 688 99
2014 89 932 90 027 95
2015 92 144 92 002 -70
2016 94 935 95 126 191
2017 96 930 97 014 84
1) År 2013: första offentliggörande enligt ESA2010 11.7.2014.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Pentti 029 551 3003, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2017/vermak_2017_2018-07-12_rev_001_sv.html