Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2017–2018 1)

  2017 2018 1) Förändring, %
Sektor Skatteslag      
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 96 949 99 074 2,2
-1000 Inkomstskatter 34 404 34 505 0,3
-2000 Socialskyddsavgifter 27 003 27 708 2,6
-4000 Förmögenhetsskatter 3 459 3 349 -3,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 31 848 33 294 4,5
-6000 Övriga skatter 235 218 -7,2
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 46 882 48 672 3,8
-1000 Inkomstskatter 13 413 13 855 3,3
-4000 Förmögenhetsskatter 1 685 1 536 -8,8
-5000 Skatter på varor och tjänster 31 723 33 237 4,8
-6000 Övriga skatter 61 44 -27,9
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 22 781 22 478 -1,3
-1000 Inkomstskatter 20 991 20 650 -1,6
-2000 Socialskyddsavgifter 14 14 -0,0
-4000 Förmögenhetsskatter 1 774 1 813 2,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 2 1 -50,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 26 989 27 694 2,6
-2000 Socialskyddsavgifter 26 989 27 694 2,6
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 297 230 -22,6
-5000 Skatter på varor och tjänster 123 56 -54,5
-6000 Övriga skatter 174 174 -0,0
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Pentti 029 551 3003, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2018, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2017–2018 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2018/vermak_2018_2019-03-15_tau_001_sv.html