Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Nettoskattekvot och offentliga överföringar 1975–2018 1)

  Skatter Offentliga inkomstöverföringar Offentliga kapitalöverföringar Offentliga subventioner Offentliga överföringar, totalt Offentliga överföringar, andel av BNP, % Nettoskatter, Skatter - offentliga överföringar Nettoskattekvot, procent av BNP
År                
1975 6 591 2 079 169 596 2 844 15,7 3 747 20,6
1976 8 201 2 555 145 657 3 357 16,3 4 844 23,5
1977 9 041 3 093 117 727 3 937 17,4 5 104 22,6
1978 9 164 3 483 98 760 4 341 17,3 4 823 19,2
1979 10 235 3 814 107 947 4 868 16,7 5 367 18,5
1980 11 893 4 281 127 1 030 5 438 16,1 6 455 19,2
1981 14 194 5 005 171 1 176 6 352 16,7 7 842 20,6
1982 15 594 6 002 247 1 258 7 507 17,5 8 087 18,9
1983 17 235 7 059 179 1 457 8 695 18,2 8 540 17,9
1984 20 090 7 932 186 1 617 9 735 18,2 10 355 19,4
1985 22 811 9 101 185 1 721 11 007 18,9 11 804 20,3
1986 25 259 10 057 216 1 854 12 127 19,3 13 132 20,9
1987 26 249 11 062 234 1 929 13 225 19,5 13 024 19,2
1988 32 200 12 119 449 2 122 14 690 19,1 17 510 22,8
1989 35 700 13 143 353 2 241 15 737 18,3 19 963 23,2
1990 39 050 15 264 323 2 477 18 064 19,8 20 986 23,1
1991 38 648 18 022 445 2 781 21 248 24,4 17 400 20,0
1992 37 306 20 917 436 2 811 24 164 28,5 13 142 15,5
1993 37 280 22 659 1 401 2 681 26 741 31,2 10 539 12,3
1994 41 307 23 573 1 633 2 663 27 869 30,7 13 438 14,8
1995 43 855 23 815 2 669 3 102 29 586 30,0 14 269 14,5
1996 46 639 24 186 1 449 2 577 28 212 27,6 18 427 18,1
1997 49 792 24 490 356 2 603 27 449 24,8 22 343 20,2
1998 53 965 24 820 494 2 598 27 912 23,2 26 053 21,6
1999 56 180 25 443 1 028 2 610 29 081 22,9 27 099 21,4
2000 62 432 25 351 505 2 807 28 663 21,0 33 769 24,8
2001 62 354 26 344 579 2 817 29 740 20,6 32 614 22,6
2002 64 261 28 007 586 2 835 31 428 21,2 32 833 22,1
2003 64 247 29 318 463 2 843 32 624 21,5 31 623 20,9
2004 66 278 30 544 481 2 905 33 930 21,4 32 348 20,4
2005 69 230 31 577 657 2 929 35 163 21,4 34 067 20,7
2006 72 763 32 523 561 3 064 36 148 20,9 36 615 21,2
2007 77 447 33 422 604 3 118 37 144 19,9 40 303 21,6
2008 79 823 35 333 700 3 298 39 331 20,3 40 492 20,9
2009 74 103 38 633 787 3 309 42 729 23,6 31 374 17,3
2010 76 315 40 463 694 3 434 44 591 23,8 31 724 17,0
2011 82 750 42 293 706 3 496 46 495 23,6 36 255 18,4
2012 85 269 44 812 651 3 513 48 976 24,5 36 293 18,2
2013 88 688 47 039 677 3 484 51 200 25,2 37 488 18,4
2014 90 027 49 094 688 3 546 53 328 26,0 36 699 17,9
2015 92 076 50 636 944 3 581 55 161 26,3 36 915 17,6
2016 95 126 51 437 805 3 505 55 747 25,8 39 379 18,2
2017 96 949 52 050 579 3 467 56 096 25,1 40 853 18,2
2018 1) 99 074 52 868 449 3 546 56 863 24,3 42 211 18,1
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Pentti 029 551 3003, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2018, Tabellbilaga 2. Nettoskattekvot och offentliga överföringar 1975–2018 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2018/vermak_2018_2019-03-15_tau_002_sv.html