Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2017–2018 1)

  2017 2018 1) Förändring, %
Sektor Skatteslag  
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 96 985 99 023 2,1
-1000 Inkomstskatter 34 404 34 505 0,3
-2000 Socialskyddsavgifter 27 000 27 645 2,4
-4000 Förmögenhetsskatter 3 459 3 349 -3,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 31 887 33 306 4,5
-6000 Övriga skatter 235 218 -7,2
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 46 921 48 684 3,3
-1000 Inkomstskatter 13 413 13 855 3,3
-4000 Förmögenhetsskatter 1 685 1 536 -8,8
-5000 Skatter på varor och tjänster 31 762 33 249 4,7
-6000 Övriga skatter 61 44 -27,9
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 22 767 22 464 -1,3
-1000 Inkomstskatter 20 991 20 650 -1,6
-4000 Förmögenhetsskatter 1 774 1 813 2,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 2 1 -50,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 27 000 27 645 2,4
-2000 Socialskyddsavgifter 27 000 27 645 2,4
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 297 230 -22,6
-5000 Skatter på varor och tjänster 123 56 -54,5
-6000 Övriga skatter 174 174 -0,0
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Pentti 029 551 3003, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2018, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2017–2018 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2018/vermak_2018_2019-09-20_tau_001_sv.html