Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av skattekvoten

Sektor Variabel År 1:a offentliggörande, % 1) Senaste offentliggörande, % Revidering, %-enheter (senaste minus första)
S13+S212 Offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner Skattekvot 2011 42,0 41,8 -0,2
2012 42,8 42,4 -0,4
2013 44,0 43,4 -0,6
2014 44,1 43,5 -0,6
2015 44,5 43,5 -1,0
2016 44,3 43,7 -0,6
2017 43,4 43,0 -0,4
2018 42,4 42,4 0,0
1) År 2011-2013: första offentliggörande enligt ESA2010 11.7.2014.

Revidering av skattesumman

Sektor Variabel År 1:a offentliggörande, mn euro 1) Senaste offentliggörande, mn euro Revidering, mn euro (senaste minus första)
S13+S212 Offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner Alla skatter och avgifter sammanlagt 2011 82 750 82 751 1
2012 85 269 85 269 0
2013 88 589 88 688 99
2014 89 932 90 027 95
2015 92 144 92 003 -70
2016 94 935 95 115 180
2017 96 930 96 985 55
2018 99 074 99 025 -49
1) År 2011-2013: första offentliggörande enligt ESA2010 11.7.2014.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Haapanen 029 551 3592, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 16.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2019/vermak_2019_2020-03-16_rev_001_sv.html