Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.9.2020

Skatteutfallet ökade med 2,5 procent år 2019

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,5 procent år 2019. Utfallet uppgick till totalt 101,5 miljarder euro. Skattekvoten minskade med 0,2 procentenheter från året innan till 42,2 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2019. Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter var 426 miljoner euro större än vad de första uppgifterna som publicerades i mars visade, närmast på grund av att uppgifterna om socialskyddsavgifter och mervärdesskatt preciserades.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2018–2019*

  2018 2019*
S13+S212 Totalt Miljon euro 99 025 101 546
Kvoten till BNP, % 42,4 42,2
S1311 Staten Miljon euro 48 684 49 682
Kvoten till BNP, % 20,8 20,7
S1313 Lokaltförvaltning Miljon euro 22 464 23 166
Kvoten till BNP, % 9,6 9,6
S1314 Socialskyddfonder Miljon euro 27 647 28 295
Kvoten till BNP, % 11,8 11,8
S212 Europeiska unionen Miljon euro 230 403
Kvoten till BNP, % 0,1 0,2

* Preliminär uppgift

Utöver skattekvoten kan man granska nettoskattekvoten, som beräknas genom att från offentliga samfunds skatter dra av de inkomstöverföringar som de betalat. År 2019 var nettoskattekvoten 18,0 procent av bruttonationalprodukten och siffran var 0,1 procentenheter lägre än året innan.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Haapanen 029 551 3592, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2019/vermak_2019_2020-09-18_tie_001_sv.html