Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2019-2020 1)

Sektor Skatteslag 2019 2020 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 101 443 99 188 -2,2
-1000 Inkomstskatter 35 470 34 717 -2,1
-2000 Socialskyddsavgifter 28 295 27 367 -3,3
-4000 Förmögenhetsskatter 3 477 3 574 2,8
-5000 Skatter på varor och tjänster 33 963 33 283 -2,0
-6000 Övriga skatter 238 247 3,8
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 49 579 46 925 -5,4
-1000 Inkomstskatter 14 176 12 186 -14,0
-4000 Förmögenhetsskatter 1 606 1 619 0,8
-5000 Skatter på varor och tjänster 33 746 33 047 -2,1
-6000 Övriga skatter 51 73 43,1
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 23 166 24 487 5,7
-1000 Inkomstskatter 21 294 22 531 5,8
-4000 Förmögenhetsskatter 1 871 1 955 4,5
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 0,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 28 295 27 367 -3,3
-2000 Socialskyddsavgifter 28 295 27 367 -3,3
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 403 409 1,5
-5000 Skatter på varor och tjänster 216 235 8,8
-6000 Övriga skatter 187 174 -7,0
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Haapanen 029 551 3592, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2020, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2019-2020 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2020/vermak_2020_2021-03-15_tau_001_sv.html