Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2019-2020 1)

Sektor Skatteslag 2019 2020 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 101 443 99 530 -1,9
-1000 Inkomstskatter 35 470 34 862 -1,7
-2000 Socialskyddsavgifter 28 295 27 326 -3,4
-4000 Förmögenhetsskatter 3 477 3 574 2,8
-5000 Skatter på varor och tjänster 33 963 33 521 -1,3
-6000 Övriga skatter 238 247 3,8
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 49 579 47 248 -4,7
-1000 Inkomstskatter 14 176 12 271 -13,4
-4000 Förmögenhetsskatter 1 606 1 619 0,8
-5000 Skatter på varor och tjänster 33 746 33 285 -1,4
-6000 Övriga skatter 51 73 43,1
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 23 166 24 547 6,0
-1000 Inkomstskatter 21 294 22 591 6,1
-4000 Förmögenhetsskatter 1 871 1 955 4,5
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 0,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 28 295 27 326 -3,4
-2000 Socialskyddsavgifter 28 295 27 326 -3,4
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 403 409 1,5
-5000 Skatter på varor och tjänster 216 235 8,8
-6000 Övriga skatter 187 174 -7,0
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Haapanen 029 551 3592, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2020, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2019-2020 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2020/vermak_2020_2021-09-17_tau_001_sv.html