Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2022

Skatteutfallet ökade med 8,7 procent år 2021

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 8,7 procent år 2021. En del av ökningen beror på att siffrorna för jämförelseåret 2020 blev mindre än vanligt på grund av coronapandemin. Utfallet uppgick till totalt 108,3 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 0,9 procentenheter från året innan till 42,8 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2021.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2020 - 2021 1)

2020 2021 1)
S13+S212 Totalt Miljon euro 99 636 108 303
Kvoten till BNP, % 41,9 42,8
S1311 Staten Miljon euro 47 312 51 809
Kvoten till BNP, % 19,9 20,5
S1313 Lokaltförvaltning Miljon euro 24 589 25 758
Kvoten till BNP, % 10,3 10,2
S1314 Socialskyddfonder Miljon euro 27 326 30 261
Kvoten till BNP, % 11,5 12,0
S212 Europeiska unionen Miljon euro 409 475
Kvoten till BNP, % 0,2 0,2
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Haapanen 029 551 3592, Johannes Kolu 029 551 3686, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2021/vermak_2021_2022-03-15_tie_001_sv.html