Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas

Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas i samband med nästa publicering (20.9.2019). I och med detta sker inga innehållsmässiga förändringar i skatternas tidsserier. I bifogade fil (pdf) finns benämningarna för olika skatter parallellt enligt den nya och gamla klassificeringen.


Senast uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/vermak_2019-03-15_uut_001_sv.html