Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Metoderna och tidsserierna inom nationalräkenskaperna revideras

Beräkningsmetoderna inom nationalräkenskaperna ändras 31.3.2006. Samtidigt ändras årsräkenskapernas tidsserieuppgifter 1975-2004. Ändringarna av beräkningsmetoderna gäller särskilt bruttonationalprodukten i fasta priser och dess delposter. Orsaken till ändringen är harmoniseringen av nationalräkenskaperna inom EU.

Inom nationalräkenskaperna införs ett s.k. rullande basår. Med hjälp av denna metod beaktas strukturförändringar i ekonomin bättre än vad man kunnat göra med den tidigare metoden med fast basår.

En annan metodändring av uppgifterna i fasta priser är övergången till dubbeldeflatering. Ändringen medför en differens mellan de uppgifter som beräknats med den gamla och de som beräknas med den nya metoden när det gäller utvecklingen av bruttonationalprodukten och dess delposter. Ändringarna kan vara stora särskilt på näringsgrensnivå. Dubbeldeflateringsmetoden tillämpas sedan år 2001.

Tidsserierna för räkenskaperna ändras fr.o.m. år 1975. I samband med revideringen görs ett antal metodändringar och justeringar, som också påverkar nivåerna på bruttonationalprodukten i löpande priser och dess delposter samt övriga uppgifter inom nationalräkenskaperna.

En redogörelse av ändringarna i årsräkenskaperna kommer att finnas på Statistikcentralens webbsidor på http://tilastokeskus.fi/til/vtp/men_sv.html

Inom kvartalsräkenskaperna kommer de nya metoderna och de reviderade nivåerna att införas i samband med offentliggörandet 9.6.2006, som gäller det första kvartalet år 2006. De kvartalsvisa tidsserierna 1975-2004 erhålls i början av april vid Statistikcentralen.

 

 


Senast uppdaterad 14.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2006-02-14_uut_001_sv.html