Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringen av metoderna och tidsserierna blev färdig

Beräkningsmetoderna för nationalräkenskaperna och årsräkenskapernas tidsserieuppgifter 1975-2004 har reviderats. Ändringarna gäller särskilt beräkningsmetoderna för volymutvecklingen av bruttonationalprodukten och dess underposter. Samtidigt har andra justeringar gjorts i tidsserierna. Revideringarna beror huvudsakligen på harmoniseringen av nationalräkenskaperna inom EU. På grund av ändringarna är de nationalräkenskapsuppgifter för år 2005 som publicerades 1.3.2006 inte till alla delar jämförbara med de uppgifter som nu publiceras.

Länkar:

Meddelande

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2006-03-31_uut_001_sv.html