Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Historiska tidsserier över nationalräkenskaperna 1860-2011

Databastabellerna i nationalräkenskaperna har kompletterats med den historiska tidsserietabellen "Historiska serier: Nationalräkenskaper 1860–2011". Tabellen innehåller nationalräkenskapernas tidsserier över Finlands ekonomi fr.o.m. år 1860. Nu innehåller tabellen tidsserier över Finlands bruttonationalprodukt och befolkning. Datainnehållet utvidgas senare.

Tidsserierna har utarbetats i det s.k. tillväxtundersökningsprojektet och publicerats första gången år 1988 i Riitta Hjerppes verk "Suomen talous 1860–1985: Kasvu ja rakennemuutos" (ung. Finlands ekonomi 1860–1985: Tillväxt och strukturförändring). Statistikcentralen har förlängt tidsserierna med uppgifter som uppdaterats från år 1975 framåt. Metodbeskrivning av tidsserierna finns i Riitta Hjerppes verk.

De publicerade tidsserierna för de senaste åren revideras i samband med publiceringen av nationalräkenskaperna.

Hjerppe, Riitta. Suomen talous 1860–1985: Kasvu ja rakennemuutos. Suomen Pankin julkaisuja, Kasvututkimuksia XIII. Helsinki 1988.

På engelska:

Hjerppe, Riitta. The Finnish economy 1860–1985 : Growth and structural change. Bank of Finland Publications . Studies on Finland's economic growth XIII. Helsinki, 1989.


Senast uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2013-02-08_uut_001_sv.html