Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskaperna övergår till ENS 2010

Europeiska unionen övergår till ett nytt räkenskapssystem (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014. Räkenskapsuppgifterna baserar sig då på den nya metodhandboken om ENS 2010. Finland övergick till det nya systemet i de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 11.7.2014.

I och med revideringen uppdateras nationalräkenskapssystemet så att det blir aktuellare i förhållande till den nuvarande ekonomiska miljön och svarar på uppgiftsanvändarnas nya informationsbehov. Det nya ENS 2010 utvidgar bl.a. begreppet tillgångar till att omfatta utgifter för forskning och utveckling och ger bättre riktlinjer för statistikföring av globala produktionssätt.

 

Läs i sammandraget om de förändringar som följer av revideringen


Senast uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2014-07-11_uut_001_sv.html