Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändring i nationalräkenskapernas StatFin-tabeller

Från tabellerna "Fast bruttoinvestering 1975-2013" samt "Det fasta kapitalets bruttostock, nettostock, kapitalförslitning och minskning 1975-2013" eliminerades uppgiften om tillgångar N1171 Forskning och utveckling. Uppgifterna publiceras i en separat tabell "Forskning och utveckling fasta bruttoinvesteringar, fasta kapitalets bruttostock och nettostock 1975-2013".


Senast uppdaterad 10.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2015-03-10_uut_001_sv.html