Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifterna om utrikeshandeln år 2019 reviderades i nationalräkenskaperna och betalningsbalansen

Uppgifterna om utrikeshandeln reviderades betydligt för år 2019 i uppgifterna om nationalräkenskaperna som publicerades 26.2.2021. Behovet av korrigering upptäcktes då mer detaljerade specifikationer av företagens omsättning och kostnader blev klara. De uppdaterade uppgifterna beräknades i nationalräkenskaperna på basis av företagens bokslut och specifikationer av resultaträkningarna för år 2019.

Siffrorna har uppdaterats i nationalräkenskapsuppgifterna som publicerades 26.2.2021 och de uppdateras också i betalningsbalansen samt i statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster 15.3.2021.

Den mest betydande förändringen var minskningen av exporten av tjänster med 1,1 miljarder euro och minskningen av importen av tjänster med 0,7 miljarder euro. Nivån på försäljningar och köp inom fabrikslös produktion som hör till varuexporten ökade med en miljard euro. Detta inverkar dock inte på varuexportens nivå, eftersom försäljningen av fabrikslös produktion nettas i förhållande till köpen. Inverkan kan ses i form av betydande förändringar i fördelningen på länder inom varuexporten. Förändringen inverkar inte på varuimporten.

Förfrågningar: överaktuarie Risto Sippola 029 551 3383, överaktuarie Kasperi Lavikainen 029 551 3674, maksutase@stat.fi


Senast uppdaterad 26.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2021-02-26_uut_001_sv.html