Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskapernas årsuppgifter publiceras undantagsvis i juli

Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter skjuts fram med ungefär tre veckor till följd av fördröjningen av centralt källmaterial. Det nya datumet för publicering är 14.7 och då uppdateras uppgifterna för åren 2018–2020. Också databastabellerna för kvartalsräkenskaperna som publiceras 28.5 och för de kvartalsvisa sektorräkenskaperna som publiceras 23.6 uppdateras 14.7.

Skatteförvaltningen har förlängt tidsfristen på grund av den exceptionella situation som coronan innebär för de företag som deklarerar näringsskatt och vars räkenskapsperiod upphört i december 2020. Detta återspeglas i produktionsprocessen för uppgifterna i nationalräkenskaperna och skjuter fram publiceringstidpunkten.

Mera information: Tapio Kuusisto 029 551 3318, kansantalous@stat.fi


Senast uppdaterad 11.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2021-05-11_uut_001_sv.html