Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2015, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015
A Jord- och skogsbruk, fiske 2 198 2 501 2 545 2 425
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 107 108 114 97
02 Skogsbruk 2 090 2 392 2 431 2 328
B Utvinning av mineral 2 2 4 4
C Industri 9 274 9 044 11 286 10 712
16 - 17 Skogsindustri 2 499 2 677 2 897 2 721
19 - 22 Kemisk industri 285 278 1 491 1 596
24 - 30, 33 Metallindustri 6 237 5 892 6 741 6 245
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 251 195 156 149
D Energiförsörjning 4 181 3 904 4 140 4 667
E Vatten- och avfallshantering 3 020 3 183 3 347 3 352
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 1 258 1 297 1 379 1 446
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 1 761 1 886 1 967 1 905
F Byggverksamhet 11 052 10 746 10 496 10 754
G - U Tjänster och administration 3 684 3 688 3 655 3 719
Totalt 33 414 33 071 35 476 35 637

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2015, Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2015/ylt_2015_2016-12-16_tau_001_sv.html