Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2019

Sextiotvå procent av företagens förädlingsvärde till personalkostnader år 2018

Företagens (TOL B–S, exkl. K) sammanlagda förädlingsvärde var 112,2 miljarder euro. Förädlingsvärdet ökade med 2,8 miljarder euro från året innan. Totalt 69,3 miljarder euro betalades i löner och andra personalkostnader. På så sätt var förädlingsvärdets och personalkostnadernas förhållande, dvs. realproduktiviteten, 1,6 år 2018. Företagens förädlingsvärde per person var 80 000 euro. I personalkostnader betalades 49 000 euro per person. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens struktur- och bokslutsstatistik.

Företagens förädlingsvärde och personalkostnader per person 2018

Företagens förädlingsvärde och personalkostnader per person 2018

Sett till huvudnäringsgrenar är effektiviteten för produktionen inom hela industrin (TOL B–E) i en klass för sig. År 2018 producerade de industriella företagen ett förädlingsvärde på 108 000 euro per person och i personalkostnader inom industrin betalades 58 000 euro per person. Inom övriga huvudnäringsgrenar var det årliga förädlingsvärdet producerat av en person i genomsnitt 67 000–73 000 och personalkostnaderna 46 000–49 000 euro.

Antalet anställda i företagen ökade år 2018

Antalet företag uppgick år 2018 till totalt 360 800. Antalet minskade med ungefär en procent från föregående års nivå. Antalet företag ökade mest inom fastighetsverksamhet (näringsgren 68) och minskade mest inom skogsbruk (näringsgren 02).

Antalet anställda i företagen ökade med omkring 43 000 årsverken (3 %) år 2018. Det totala antalet anställda var 1,5 miljoner omvandlat till heltidsanställda. Antalet steg mest inom byggande av hus och arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (näringsgrenarna 41 och 78). Inom byggande av hus och arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster var årsförändringen 9 procent. Antalet anställda minskade mest inom anläggningsarbeten samt inom magasinering och stödtjänster till transport (näringsgrenarna 42 och 52).

Antalet anställda ökade i företag som till sin personalstyrka tillhör större företag, men minskade i de minsta företagen. I företag som till sin storlek tillhör mikroföretagen minskade det totala antalet anställda med omkring 2 procent.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens skattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egna enkäter. Uppgifterna i det här offentliggörandet baserar sig på företagsenheter. Dessutom tillhandahåller Struktur- och bokslutsstatistiken över företag fortfarande bokslutsuppgifter som baserar sig på juridiska enheter (FO-numret).


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauno Viita 029 551 3381, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 19.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2018/yrti_2018_2019-12-19_tie_001_sv.html