Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag

Databastabeller över icke vinstsyftande organisationer (tabellerna 9–10) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Databastabellerna innehåller information om antalet icke vinstsyftande organisationer, antalet löntagare samt löner på näringsgrensindelningens 2-siffernivå.

Statistiken omfattar uppgifter om organisationer i vårt land efter näringsgren och juridisk form.

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259


Senast uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/yrti_2018-12-18_uut_002_sv.html