Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Justeringen av videospelföretagens näringsgren har beaktats i struktur- och bokslutsstatistiken över företag 2018

Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet rör videospel. Bakom justeringen ligger internationella statistikklassificeringar och EU-förordningar. Som ett resultat av enkäten ändrades näringsgrensuppgiften för omkring 30 företag från näringsgrenen IT-tjänster (TOL 62) till Förlagsverksamhet (TOL 58).

Ändringen påverkar bokslutsuppgifterna inom näringsgrenarna IT-tjänster och Förlagsverksamhet. Ändringen syns i siffrorna för statistikår 2018, och de är inte jämförbara med föregående år.

Ändringarna i videospelföretagens näringsgren kommer att beaktas i övriga statistikgrenar som Statistikcentralen publicerar. Mera information finns i nyheten: Videospelföretagens näringsgrensindelning ändras – företag flyttas från programmering till förlagsverksamhet.


Senast uppdaterad 9.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/yrti_2019-10-09_uut_001_sv.html