Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn högst hos 40–49–åriga löntagare

Lönerna för ordinarie arbetstid var högst i åldersgruppen 40–49 år, mätt som medeltal, och klart lägst i de yngre åldersgrupperna, dvs. bland under 30-åringarna. Medellönen för 40–49-åringar var 3 800 euro, medan den för 20–29-åringar var 2 570 euro. Medellönen för över 60-åringar var nästan lika hög som för 50–59-åringar, dvs. 3 680 euro.

Figur 1. Fördelning av löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn i oktober 2013 efter åldersgrupp

 Figur 1. Fördelning av löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn i oktober 2013 efter åldersgrupp

Även medianlönen är högst i åldersgruppen 40–49 år, där den var 3 380 euro år 2013. Lönespridningen ökar kraftigt med ålder. Bland 20–29-åriga löntagare är lönen i den nionde decilen 1,86 gånger så hög som i den första decilen, bland 30–39-åriga löntagare är motsvarande koefficient 2,32 och bland 40–49-åringar 2,69. I de äldre åldersgrupperna är lönespridningen ungefär samma som bland 40–49-åringar.

Utbildning har stor inverkan på lönenivån inom den privata sektorn

De månadsavlönade inom den privata sektorn hade vanligast en utbildning på mellannivå; 34 procent av löntagarna hade en sådan utbildning. Tjugoen procent hade avlagt en examen på lägre högskolenivå, 17 procent på lägsta högre nivå och 17 procent på högre högskolenivå. Lönerna för ordinarie arbetstid stiger betydligt i och med utbildningsnivån. Medellönen för personer med utbildning på mellannivå var 2 880 euro, för personer med utbildning på lägre högskolenivå 3 610 euro och för personer med utbildning på högre högskolenivå 4 700 euro.

Figur 2. Löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter utbildningsnivå och åldersgrupp i oktober 2013

Figur 2. Löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter utbildningsnivå och åldersgrupp i oktober 2013

Lönerna stiger kraftigt med åldern ända till åldern 30–39 år oavsett utbildningsnivån. Lönerna hos personer med utbildning på de lägsta nivåerna stiger inte längre vid högre ålder. Medellönerna hos personer med högre utbildning stiger däremot ända fram till arbetskarriärens slut, med undantag av personer med högre högskoleutbildning, vars medellön vänder nedåt efter 60 års ålder. Under 30-åriga personer med examen på mellannivå tjänade i genomsnitt 2 360 euro och under 30-åriga personer med högre högskoleutbildning 3 280 euro. Medellönen för 50–59-åriga personer med examen på mellannivå var 3 040 euro och för 50–59-åriga personer med högre högskoleutbildning 5 430 euro.

Till samma grupp som personer med utbildning på grundnivå räknas också de personer vars utbildning är okänd. Till denna grupp hör t.ex. personer som avlagt en examen utomlands. På grund av detta kan medellönerna i vissa löntagargrupper vara större för personer med utbildning på grundnivå eller vars utbildning är okänd än t.ex. för personer med examen på mellannivå.

Åldern inverkar i väsentlig grad på arbetet inom vissa yrkesgrupper. I åldern under 30 år arbetade man mest inom service och försäljning, medan experter är den vanligaste huvudyrkesgruppen i de äldre åldersgrupperna. Bland dem som fyllt 60 år finns det nästan lika många specialister som experter.

Figur 3. Löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringens huvudgrupp och ålder i oktober 2013

Figur 3. Löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringens huvudgrupp och ålder i oktober 2013
Yrkesgruppen Byggnads-, tillverknings- och transportarbetare har bildast av grupperna Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare samt Process- och transportarbetare i yrkesklassificeringen.

I alla yrkesgrupper steg medellönerna klart ända till åldern 30–39 år. Inom kontors- och kundtjänstarbete samt inom service och försäljning bibehölls medellönerna efter detta på ungefär samma nivå. Bland direktörer, specialister och experter ökade lönerna med åldern ända till 40–49 års ålder. Med åldern steg direktörernas löner allra mest, men dock på så vis att att de vände nedåt efter 60 års ålder.


Källa: Löner inom den privata sektorn 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 029 551 3455, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2013, Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn högst hos 40–49–åriga löntagare . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2013/yskp_2013_2014-08-21_kat_001_sv.html