Ulkomaalaistaustaiset

Vuonna 2022 ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa oli Tilastokeskuksen syntyperä-luokituksen mukaan 508 000. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä syntyperä-luokituksen mukaisesti. Sivulla tarkastellaan erityisesti ulkomaalaistaustaista väestöä, sen kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa. 

Tilastokeskuksen syntyperäluokituksen avulla voidaan helposti eritellä ulkomailla syntyneet (ns. ensimmäisen polven) ja Suomessa syntyneet (ns. toisen polven) ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Syntyperä-luokituksessa henkilön syntyperä ja taustamaa määräytyvät henkilön vanhempien syntymävaltiotiedon perusteella.

Suomalaistaustaisia ovat kaikki ne henkilöt, joilla vähintään toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa. Ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Mikäli henkilön molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, on taustamaa ensisijaisesti biologisen äidin syntymävaltio. Kaikilla suomalaistaustaisilla henkilöillä taustamaa on Suomi.

Tällä sivulla

Määrä maittain

Ulkomaalaistaustaisten määrä on kasvanut tasaisesti kahden viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2022 ulkomaalaistaustaisten määrä oli 508 173. Heistä ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaisia oli reilu 422 000 (83 %) ja toisen polven ulkomaalaistaustaisia reilu 86 000 (17 %). Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja syntyperän eri luokkien sekä taustamaiden mukaan.

Ulkomaalaistaustaisten yleisin taustamaa oli vuonna 2022 entinen Neuvostoliitto. Seuraavaksi suurimpiin taustamaaryhmiin kuuluivat Viro, Irak, Somalia ja Kiina.

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja ulkomaalaistaustaisten ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri taustamaaryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta.

Lasten osuus

Työikäisten osuus

Eläkeikäisten osuus

Ikärakenne: ulkomaalaistaustaiset

Ikärakenne: suomalaistaustaiset

Ikärakenne: ulkomailla syntyneet ulkomaalaistaustaiset

Ikärakenne: Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) syntyperän eri taustamaaryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta.