Solmitut avioliitot

Vuonna 2022 Suomessa solmittiin hieman yli 2 500 sellaista kansainvälistä avioliittoa, joissa Suomessa vakituisesti asuva Suomen kansalainen meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin.

Vuoden 2017 maaliskuun alusta voimaan tulleen avioliittolain muutoksen myötä myös samaa sukupuolta olevat saivat oikeuden solmia avioliiton keskenään. Samaa sukupuolta olevien kansainvälisiä avioliittoja, joissa Suomessa asuva Suomen kansalainen meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin, solmittiin yhteensä 61 vuonna 2022. Yhteensä samaa sukupuolta olevia avioitui 395 paria.

Samaa sukupuolta olevat avioparit sisältyvät avioparien joukkoon alla olevissa tiedoissa siten, että parin vanhempi puoliso on luokiteltu luokkaan mies/vanhempi ja nuorempi puoliso luokkaan nainen/nuorempi.

Tällä sivulla tarkastellaan solmittuja avioliittoja kansalaisuus-muuttujan kautta. Alla olevista kuvioista voit tarkastella Suomen kansalaisten ulkomaalaisiin puolisoihin liittyviä keskeisiä lukumäärätietoja. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisää selausvalintoja syntyperän eri taustamaiden mukaan sekä muita lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

Tilastossa ei ole mukana niitä solmittuja avioliittoja, joissa suomalaiset solmivat avioliiton ulkomaalaisen kanssa ulkomailla vakituisesti asuessaan.

Solmittujen avioliittojen määrät

Vuonna 2022 Suomessa solmittiin yli 1 400 sellaista kansainvälistä avioliittoa, joissa Suomessa vakituisesti asuva nainen tai samaa sukupuolta olevan parin nuorempi osapuoli, joka on Suomen kansalainen, meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin. Suomalaisten naisten ulkomaan kansalaisten kanssa solmimien avioliittojen määrä on kasvanut 2000-luvulla, vaikkakin määrissä on viime vuosina ollut myös laskua. Vuonna 2022 avioliittoja solmittiin noin 240 enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Miehet, jotka ovat Suomen kansalaisia, solmivat naisia vähemmän avioliittoja ulkomaan kansalaisten kanssa. Vuonna 2022 suomalaisen miehen tai samaa sukupuolta olevan parin vanhemman osapuolen ja ulkomaan kansalaisen välisiä avioliittoja solmittiin lähes 1 100, joka on noin 200 avioliittoa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Solmitut avioliitot kansalaisuuden mukaan

Vuonna 2022 ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin menneiden suomalaisten naisten (tai nuorempien) puolisot olivat useimmin Britannian, Viron tai Yhdysvaltojen kansalaisia. Lisäksi suomalaisten naisten uusia aviopuolisoita on paljon Euroopan unionin maista.

Suomalaisten miesten (tai vanhempien) ulkomaalaisten puolisojen kansalaisuuksissa on vähemmän hajontaa kuin suomalaisten naisten (tai nuorempien) ulkomaalaisten puolisoiden. Ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin menneiden suomalaisten miesten (tai vanhempien) puolisoista lähes kolmannes oli kolmesta maasta vuonna 2022: Venäjältä, Thaimaasta ja Virosta. Seuraavat, paljon pienemmät kansalaisuusryhmät olivat Irak, Vietnam, Kiina ja Filippiinit.