Mikromaterial

Statistikcentralen tillhandahåller material på enhetsnivå (det vill säga mikromaterial) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Materialen är tillgängliga på mångsidigt sätt såväl från företags- som från personuppgiftsdatabaserna. Materialen är avgiftsbelagda, liksom också skräddarsyendet och distansanvändningen av dessa.

Forskartjänster

Statistikcentralens forskartjänsterna beviljar användningstillstånd för mikromaterial. Vi erbjuder färdigt material och skräddarsytt material för forskningsbehov. 

I sammanställningen och överlåtelsen av materialet iakttas statistiklagstiftningen och den dataskydds- och sekretesspraxis som fastställts i lagen. För överlåtelse av material behövs ett användningstillstånd. Ta del av forskningstjänsternas regler (pdf).

Aktuellt inom forskartjänsterna

Den annalkande sommarsemetern orsakar förseningar i behandlingen av beställningar, särskilt för större inromationsförfrågningar (2.6.2023)

Behandlingen av licensansökningar för anpassade dataförfrågningar från forskartjänster har tyvärr försenad. Det finns för närvarande 19 förfrågningar om anpassade data i kön. Tidsfördröjningen är för närvarande cirka 3 månader, men kommer att öka under sommaren. 

För andra mandat är köerna måttliga. Vi kommer att uppdatera den aktuella kösituationen på denna webbplats även under sommaren på måndagar.

Separat kanal för tekniska supportärenden för FIONA från och med den 1 juni 2023

Från och med den 1 juni 2023 kommer vi att införa en separat kanal för tekniska supportärenden för FIONA. Instruktioner för att skicka in en supportförfrågan från 1.6.2023 finns på portalen för teknisk support på https://wiki.eduuni.fi/x/D5ZXFQ.

Ändringar av FOLK primäruppgifter i nästa uppdatering (29.5.2023)

I nästa uppdatering av FOLK primäruppgifter (FOLK_PERUS) den 6/2023, kommer variabeln kön (sukup) att separeras i en egen fil, där den kommer att uppdateras med det senaste värdet för tidigare år, enligt databeskrivningen. Nationalitet och språk kommer att uppdateras som årliga uppgifter och inte längre med det senaste värdet för tidigare år.

Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar

(Uppdaterad 5.6.2023)

För närvarande behandlas 32 ansökningar. Tiden från behandlingen av ansökan till mottagandet av materialet varierar enligt omfattningen på materialet. Antalet ansökningar i kön avser antalet färdiga ansökningar i kön.

Typ av ansökan Dröjsmål i tillträdet till behandling (ungefär) Ansökningar i kön
Tillägg av användare och förlängning av tillståndets giltighet 2 veckor 5 st.
Färdigt material 2 månader 7 st.
Material som skräddarsys 3 månader 21 st.
Uppgifter om dödsorsaker / material jämte identifieringsuppgifter 2 veckor 1 st.

Ansökningsprocessen för material

  1. Ta del av materialet
  2. Ansök om användningstillstånd
  3. Vi behandlar din ansökning
  4. Vi ingår ett avtal
  5. Vi sammanställer materialet
  6. Vi levererar materialet


Ta kontakt

I alla frågor som gäller forskningsmaterial kan du vara i kontakt med oss per e-post: tutkijapalvelut@stat.fi.

Om du vill uträtta ärenden per telefon, sänd en begäran om samtal till oss per e-post och berätta i ditt meddelande vad ditt ärende handlar om. På så sätt kan vi leta efter en lämplig sakkunnig som kan sköta ärendet med dig.