Mikromaterial

Statistikcentralen tillhandahåller material på enhetsnivå (det vill säga mikromaterial) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar.

Forskartjänsterna erbjuder färdigt material och skräddarsytt material för forskningsbehov. Materialen är tillgängliga på mångsidigt sätt såväl från företags- som från personuppgiftsdatabaserna. Materialen är avgiftsbelagda, liksom också skräddarsyendet och distansanvändningen av dessa.

I sammanställningen och överlåtelsen av materialet iakttas statistiklagstiftningen och den dataskydds- och sekretesspraxis som fastställts i lagen. För överlåtelse av material behövs ett användningstillstånd. Ta del av forskningstjänsternas regler (pdf).

Aktuellt inom forskartjänsterna

Tidpunkter för uppdatering av färdiga material har publicerats (1.7.2022)

Bekanta dig Tidpunkter för uppdatering av färdiga material 2022 (xlsx)

Statistikcentralens Fiona-distansanvändningsystemet har registrerats i Valviras register över sekundära driftsmiljöer i 20.5.2022 (24.5.2022).

Ny elektronisk tjänst för tillståndsansökan (4.4.2022).

Forskartjänsterna har övergått till en elektronisk tillståndansökan. Du kan logga in på lupa.stat.fi. Stark autentisering (Suomi.fi, Haka, Virtu, EduGain) används vid inloggningen.

I tillståndstjänsten väljer den sökande först det material som ska beställas, t.ex. färdigt material eller material som skräddarsys för projektet. Därefter kan den sökande fylla i ansökningsformuläret. Tjänsten kan också användas för att göra sekretess- och distansanvändningsförbindelser.

Ändringar i forskartjänstens priser från och med 1.1.2022

Priser för Statistikcentralens distansanvändningssystem Fiona, användningstillstånd och färdiga material ändras från och med den 1 januari 2022. Fionas prislista har uppdaterats och finns Statistikcentralens webbplats.

Meddelande om nya priser.

Information om nya priser i november (14.10.2021)

Det finns tryck för att höja forskningstjänsternas priser nästa år med tiotals procent. Vi förhandlar med CSC, Kultur- och utbildningsministeriet och Finansministeriet för att undersöka bland annat möjligheten att få täcka en del av kostnaderna med prisstöd från budgeten så att vi kan hålla prisökningen så låg som möjlig.

Forskningstjänstens regler och anvisningar uppdaterade (13.9.2021)

Forskningstjänstens regler, dataskyddsinstruktionerna för datamaterial som överlåtits, dataskyddsinstruktionerna för fjärråtkomst och instruktionerna för användning och inloggning i FIONAs fjärråtkomstsystem finns nu i separata dokument. De uppdaterade instruktionerna finns på webbplatsen Anvisningar för forskaren.

Bekanta dig med de uppdaterade reglerna och instruktionerna! Du har kanske inte insett att delning av en skärm från distansanvändningssystemet vid ett distansmöte (till exempel i Teams) är inte tillåten av dataskyddsrelaterade orsaker, även om varje deltagare i mötet har tillstånd att använda materialet. I anvisningarna poängteras forskarnas ansvarar för dataskydd.

Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar

(Uppdaterad 27.6.2022)

  • Tillägg av användare: ungefär 1 vecka
  • Färdigt material: ungefär 2 månader
  • Material som skräddarsys: ungefär 2,7 månader
  • Uppgifter om dödsorsaker / material jämte identifieringsuppgifter: ungefär 1 vecka

Tiden från behandlingen av ansökan till mottagandet av materialet varierar enligt omfattningen på materialet.

Ansökningsprocessen för material

Ta del av materialet. Ansök om användsingstillstånd. Vi behandlar din ansökning. Vi ingår ett avtal. Vi sammanställer materialet. Vi leverar materialet.

Ta kontakt

I alla frågor som gäller forskningsmaterial kan du vara i kontakt med oss per e-post: tutkijapalvelut@stat.fi.

Om du vill uträtta ärenden per telefon, sänd en begäran om samtal till oss per e-post och berätta i ditt meddelande vad ditt ärende handlar om. På så sätt kan vi leta efter en lämplig sakkunnig som kan sköta ärendet med dig.